Міністерство охорони здоров’я      Рівненська міська рада      Новини      Медіа                                        

ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

"Червоний список" скасовано!

З 01.04.2019 року постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 295 оплату за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, за обслуговування одного пацієнта, включеного до "червоного списку" припинено.

Пацієнти, які до 01.04.2019 не підписали декларацію з лікарем первинного рівня надання медичної допомоги можуть це зробити в будь-який час. Але рекомендуємо не зволікати з вибором лікаря та як найшвидше заключити декларацію.

Підписати декларацію в місті Рівному можна в трьох центрах первинної медико-санітарної допомоги Рівного:
• КНП "ЦПМСД "Центральний" РМР ➡ 64 лікаря ПМД ➡ 79191 підписана декларація ➡ 21 лікар досяг рекомендованого об"єму пацієнтів;
• КНП "ЦПМСД "Ювілйений" РМР ➡ 55 лікарів ПМД ➡ 60722 підписаних декларацій ➡ 23 лікаря досягли рекомендованого об"єму пацієнтів;
• КНП "ЦПМСД "Північний" РМР ➡ 44 лікаря ПМД ➡ 48700 підписаних декларацій ➡ 21 лікар досяг рекомендованого об"єму пацієнтів.

! Вимогою наявності діючої декларації є планові медичні обстеження. 
! Вимогою наявності діючої декларації є отримання електронних рецептів на безоплатне або з часковою оплатою лікування хвороб серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми по Національній програмі "Доступні ліки".
Особи, які не підпишуть декларацію з лікарем, медичну допомогу на первинному рівні отримають лише у разі невідкладного стану.

Заключена декларація з лікарем "первинки" гарантує пацієнту отримання певного переліку медичних послуг, які оплатить держава: 
♦ Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
♦ Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
♦ Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
♦ Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
♦ Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги.
♦ Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь,
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
♦  Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
♦ Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
♦ Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин,
нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
♦ Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
♦ Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
♦Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового
синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
♦ Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД. 
♦ Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
♦ Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медикосоціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
♦ Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
♦ Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.


Читайте також

Провести щеплення вакциною АДП в КНП "ЦПМСД «Центральний»" РМР, КНП "ЦПМСД "Північний" РМР та КНП "ЦПМСД "Ювілейний" РМР можна уже з понед..
Вдруге у м. Рівному проводитиметься "МЕДИЧНИЙ ПІКНІК"❗ Залучившись підтримкою Наукових пікніків в Україні та засновників Медичних пікніків - вдруге у ..
Менше місяця залишилося до старту навчання. Дев’ять років діє наказ Міністерства охорони здоров'я України № 682 від 16.08.2010 “Про уд..
Підписатись