Міністерство охорони здоров’я      Рівненська міська рада      Новини      Медіа                                        

ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

Про управління охорони здоров'я

Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;
 • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та на їх ліквідацію;
 • організація надання медико-санітарної допомоги населенню;
 • забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно- епідеміологічного благополуччя населення, а також дотримання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Управління відповідно до покладених на нього власних повноважень:

 • готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд міського голови та Рівненської міської ради і забезпечує їх виконання;
 • вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також для збільшення тривалості життя людей;
 • в установленому законодавством порядку надає обласному управлінню охорони здоров'я та органам виконавчої влади необхідну інформацію, документи та матеріали;
 • на основі галузевих медичних стандартів здійснює контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності;
 • організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності;
 • організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також евакуйованих та відселених із зон відчуження;
 • готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд міському голові;
 • визначає потребу в медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
 • здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;
 • здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, контролює ефективність використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, несе відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів;
 • сприяє розвиткові медичної науки і техніки, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;
 • забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
 • вживає заходів для збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку міста;
 • бере участь в установленому порядку в проведені державної акредитації комунальних закладів охорони здоров'я;
 • сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;
 • організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я;
 • організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;
 • організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров'я;
 • сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;
 • здійснює систематичний контроль за дотриманням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності;
 • виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на виконавчі органи влади завдань у галузі охорони здоров'я.

Управління відповідно до покладених на нього делегованих повноважень:

 • забезпечує в межах наданих повноважень доступність і безоплатність медичного обслуговування на відповідній території;
 • забезпечує відповідно до закону розвиток всіх видів медичного обслуговування, розвиток і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів про підготовку спеціалістів, організацію роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів;
 • організовує забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до чинного законодавства;
 • організовує контроль за діяльністю фармацевтичних закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території;
 • вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування та акредитацію недержавної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я та фармацевтики.
Підписатись