Міністерство охорони здоров’я      Рівненська міська рада      Новини      Медіа                                        

ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції (нормативна база):

 • Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, підписана від імені України 11.12.2003 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V (Документи з zakon.rada.gov.ua)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.1999 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V (Документи з zakon.rada.gov.ua)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.1999 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-IV (Документи з zakon.rada.gov.ua)
 • Модельний кодекс поведінки державних службовців (схвалено Рекомендацією Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців № R (2000) 10, прийнятою 11 травня 2000 р.) (Документ з crimecor.rada.gov.ua)
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, Глава 13-А "Адміністративні корупційні правопорушення" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, Розділ XVII "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII "Про державну службу" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 07.04.2011 № 3207-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 17.05.2012 № 4722-VI "Про правила етичної поведінки" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 14.05.2013 № 224-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова пленуму Верховного суду України від 25.05.1998 № 13 "Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Указ Президента України від 04.10.2014 № 753/2014 "Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 03.04.1993 № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 13.06.2000 № 950 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування " (Документ з zakon.rada.gov.ua
 • Постанова КМУ від 02.06.2003 № 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 29.11.2006 № 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 12.10.2011 № 1072 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 28.11.2011 № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 11.01.2012 № 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Постанова КМУ від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Розпорядження КМУ від 06.07.2011 № 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Наказ Мін'юст України від 23.06.2010 № 1380/5 "Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Наказ Головдержслужби України від 04.08.2010 № 214 Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Наказ Мін'юст України від 11.01.2012 № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення" (Документ з zakon.rada.gov.ua)
 • Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної податкової служби, Міністерства оборони, Державної судової адміністрації України від 22.04.2013 № 52/394/172/71/268/60
 • Наказ МОЗ України від 18.12.2000 № 204-о "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку"
 • Наказ МОЗ України від 13.06.2005 № 270 "Про запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах"
 • Наказ МОЗ України від 31.07.2014 № 531 "Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції"
 • Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб (2016 р.)

 •  
Підписатись