Міністерство охорони здоров’я      Рівненська міська рада      Новини      Медіа                                        

ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

Стан надання медичної допомоги дитячому населенню м. Рівного та хід виконання міської програми “Діти Рівного”

          В 2015 році медична допомога надавалась 46146 дітям міста, які проживали на 57 дільницях, де працювало 45 лікарів педіатрів та 3 лікаря сімейної медицини.

         Дошкільно-шкільний відділ дитячої міської лікарні та амбулаторії КЗ ЦПМСД «Ювілейний» обслуговують 38 шкіл з кількістю учнів 24596 та 40 дошкільних  дитячих закладів з кількістю дітей 11575.

          Педіатричною службою  міста та лікарями сімейної медицини в 2015 році проводилось динамічне спостереження за здоров'ям дітей в школах та дошкільних закладах, а також проведення профоглядів, профілактичних щеплень, робота по профілактиці інфекційної захворюваності дітей, оздоровлення диспансерної групи та пропаганди здорового способу життя.

          Протягом року було оглянуто 11 575 дітей в дитячих дошкільних закладах та 24596 дітей в школах.

          Лікарями спеціалістами (отоларинголог, окуліст, ортопед-травматолог, невролог) проводився комплексний огляд 6-ти річок в ДДЗ перед оформленням їх у школу, школярів 5-х, 8-х та 9-х класів, та дітей диспансерної групи.

          Лікарями-спеціалістами оглянуто в школах 20% дітей, в дитячих дошкільних закладах - 40% дітей.

          За даними поглибленого огляду у школярів виявлено патології 18164. Патологічне ураження школярів складає 738,5, що дещо менше ніж у 2014 році (756,1).

          Зменшилась патологія хвороб крові та кровотворних органів, хвороб системи кровообігу, хвороб органів травлення, хвороб кістково-м¢язевої системи та ЛОР-органів. Збільшилась патологія хвороб ендокринної, нервової, сечостатевої систем, органів дихання та хвороб ока.

          Після проведення поглиблених оглядів проведено аналіз та розроблено плани оздоровлення на 2016 рік.

          Результати профоглядів доведені до педагогічного персоналу та директорів шкіл на спільній колегії управління охорони здоров'я та управління освіти.

          Викликає занепокоєність функціональна підготовка школярів до занять з фізкультури, так лише 60,3% школярів в 2015 році допущені до занять з фізкультури в основній групі,  23,6% - в підготовчій,  14,8% - спецгрупа, а 1,3% звільнені від занять з фізкультури.

          Протягом року проводилось оздоровлення школярів в умовах стаціонару, в поліклініках, оздоровчих таборах, в санаторіях.

          За даними поглибленого огляду дітей в дитячих дошкільних закладах виявлено патології 5615. Патологічна ураженість дітей в дитячих дошкільних закладах у 2015 році зменшилась і складає 485,1 на 1000 (2014 рік – 490,5).

          В 2015 році відмічається зниження захворювань  органів травлення, сечостатевої системи, кістково-м¢язевої системи та хвороб ока.

          Дещо збільшилась захворюваність ендокринними хворобами, хворобами крові та кровотворних органів, нервової системи та органів дихання.

          На рівні минулого року залишилась захворюваність системи кровообігу та вуха.

          У 2015 році проводилось оздоровлення дітей дошкільних закладів в спеціалізованих дитячих закладах санаторного типу для частохворіючих  дітей (дитячий садок № 27, 39, 40, 43), для дітей гастроентерологічною та урологічною патологією – дитячий садок №46, фтизіатричного профілю №16, неврологічної патології №53 та 56, очної патологією - №35.

          В пологовому будинку Рівненської міської ради проводиться масовий скринінг новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз.

         Протягом 2015 року обстежено 97,3% дітей на дані вроджені вади.

          За результатами медичного огляду школярів проводиться моніторинг захворюваності на зоб школярів.

          До 2013 року контроль за якістю йодованої солі в торговій мережі, використанням даної солі в приготуванні страв на харчоблоках лікувально-профілактичних закладів та в організованих дитячих колективах здійснювався працівниками міської санепідемстанції. З 2013 року контроль за використанням йодованої солі здійснюють керівники закладів та медичні працівники.

          В лікувальних закладах міста, що надають медичну допомогу дитячому населенню та вагітним жінкам, з метою запобігання виникнення та зниження рівня захворюваності на хвороби, спричинені йодною недостатністю, підвищення інтелектуального рівня та збереження генофонду населення України здійснюється інформування щодо проблем йододефіциту та необхідності його профілактики.

          Проводиться роз`яснювальна робота про можливий вплив дефіциту йоду на стан здоров`я дітей, незворотні наслідки ушкодження мозку у новонароджених внаслідок дефіциту йоду у жінок під час вагітності та годування грудьми. В медичних закладах надаються рекомендації та консультації щодо ознак йодного дефіциту та програм його профілактики і лікування, а також щодо рекомендованих норм надходження йоду в організм протягом доби (ВООЗ, ЮНІСЕФ, 2007 р.):

          З метою профілактики ендокринних захворювань у дітей протягом 9 місяців 2015 року медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів міста Рівного прочитано 187 лекцій, проведено 2032 бесіди, виготовлено 61 санбюлетень.

           В дитячій поліклініці № 1 міської дитячої лікарні створено кабінет охорони зору.

           З метою запобігання вродженим вадам розвитку проводиться ультразвукове обстеження вагітних та при потребі медико-генетичне консультування.

           Протягом 2015 року в жіночих консультаціях міста пройшли ультразвукове обстеження 100% вагітних (2765). Із них обстежено двічі до 22 тижнів – 2673. Виявлено вроджених вад розвитку у 22 випадках. По медичних показах перервано 12 вагітностей.

           Підлягало медико-генетичному консультуванню 475 вагітних. Проконсультовано 475.

           Медичні працівники навчальних закладів міста проводять навчання педагогічних працівників з питань надання першої невідкладної допомоги, в т.ч. дітям, хворим на цукровий діабет.

            Медичні профілактичні огляди дітей раннього віку проводяться у відповідності до наказу МОЗ України від 20.03.2008  № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років».

            Невідкладна медична допомога та стаціонарне лікування дітей раннього віку в міській дитячій лікарні надається  безкоштовно.

            Вакцина для проведення імунізації дитячого населення і профілактики захворюваності дітей на керовані інфекційні захворювання отримується централізовано за рахунок державного бюджету. Стан охоплення щепленнями дітей міста Рівного протягом 2014 -2015 років не відповідає вимогам в зв'язку  з тим, що забезпечення вакцинами недостатнє.

          Станом на 01.01.2016 охоплення щепленнями складає:

 • БЦЖ до 1 року – 22,7%;
 • АКДП до 1 року – 22,1%;
 • АКДП 18 міс. – 38,6%;
 • ХІБ до1 року – 35,4%;
 • Поліомієліт до 1 року – 56,1%;
 • Поліомієліт 18 міс. – 78,4%.

           Протягом 1 туру додаткової вакцинації проти поліомієліту щеплено 10658 дітей, протягом 2 туру – 11468 дітей.

          На лікування дітей із фенілкетонурією у 2015 році з міського бюджету виділено 1063,8 тис. грн., в т.ч. 983,8 тис. грн. по програмі «Діти Рівного».

           На лікування дітей з муковісцидозом виділено 72,8 тис. грн., в т.ч. 36,6 тис. грн. по програмі «Діти Рівного».

          З метою з¢ясування шляхів вирішення проблем медикаментозного забезпечення дітей. які хворі на муковісцидоз, міський голова провів зустріч з батьками.

          16.07.2015 рішенням сесії міської ради № 5416 внесено зміни до Міської програми соціальної підтримки інвалідів на 2011-2015 роки - доповнено пункт 2.16.: «надавати матеріальну допомогу на лікування дітей-інвалідів, хворих на муковісцидоз та неспецифічний коліт». Протягом 2015 року виділено               245,6 тис. грн.

           Всі пункти програми «Діти Рівного» виконувались.

            Впродовж 2015 року управлінням охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради, керівниками закладів, в яких надавалась медична допомога дітям, проводилась певна робота по зміцненню матеріально-технічної бази; придбано:

 • 17 одиниць на суму 352294,63 грн. для міської дитячої лікарні з міського бюджету;
 • 15 одиниць на суму 199686,32 грн. (гуманітарна допомога);
 • 3 одиниці на суму 285427,00 грн. отримано безоплатно від КЗ «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради.

         Матеріально-технічне оснащення педіатричної служби дозволяє надавати медичну допомогу дітям відповідно до стандартів (протоколів лікування).

          Рішеннями сесій  міської ради  протягом 2015 року виділено матеріальну допомогу 34 дітям на суму 85,3 тис. грн.

          Медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів міста проводиться широкомасштабна санітарно-освітня робота за допомогою засобів масової інформації щодо популяризації здорового способу життя.

          По путівках МОЗ України протягом 2015 року оздоровлено 207 дітей, в т.ч. :

 • 56 дітей-інвалідів;
 • 12 дітей з неповних сімей;
 • 59 дітей з багатодітних сімей;
 • 13 дітей-сиріт та напівсиріт;
 • 5 дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • 4 дітей, батьки яких перебували в АТО;
 • 1 дитина-переселенець.

 

Порівняльна характеристика основних показників здоров¢я дитячого населення

Показник

м. Луцьк

м. Чернівці

м. Рівне

Рівненська обл.

Україна

 

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2014

Кількість дитячого населення

41459

42038

45179

45618

46146

46002

-

-

Малюкова смертність (на 1000 дітей, що народились живими)

8,15

4,6

5,02

7,4

7,1

6,0

8,02

7,7

Захворюваність (на 10 тис. дітей)

20385,9

19357,9

15070,8

15409,5

18387,9

19060,0

13738,6

12861,0

Поширеність захворювань (на 10 тис. дітей)

25589,4

23560,4

23138,5

24219,5

24811,4

25213,0

19838,9

17607,3

Первинна інвалідність (на 10 тис. дітей)

27,98

25,1

20,01

15,34

23,8

23,0

26,2

21,4

Читайте також

До прикладу за минулий тиждень до міських закладів охорони здоров‘я надійшло на лікування 9 нових випадків захворівших на COVID-19 мешканців гро..
Ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби з часом згасає, до того ж, з’являються нові штами вірусу. Бустерна ж доза допомагає поновити еф..
Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики №16-06/2022 були затверджені наказом Міністерства охорони зд..
Підписатись